Tejpning

Tejpning

Kinesio- och idrottstejpning


Vi utför kinesio- och idrottstejpning vid behov och som komplement till våra behandlingar.

Kinesiotejpning

Kinesiotejpen är en elastisk och följsam tejp som anses efterlikna hudens förmåga. Den kan användas som en del i rehabilitering, som komplement vid behandling av olika led- och muskelbesvär, men också i förebyggande syfte. Den finns i olika bredd och färger.

Effekter vid användning är:

  • Förbättrad blod- och lymfcirkulation, vilket kan optimera normal läkning.
  • Minska smärta.
  • Underlätta, begränsa eller förhindra rörelser, vilket exempelvis kan optimera läkning.
  • Stimulera receptorer så att proprioceptionen* förstärks.

* Proprioception är vår förmåga att avgöra våra kroppsdelars position.

Idrottstejpning

Idrottstejpen är en styv tejp och kan användas i förebyggande syfte för att undvika skador, men även som en del i rehabilitering för att begränsa en skada. Den finns i olika färger och bredd.

Tejpning i förebyggande syfte genom att:

  • Minska ledrörligheten i en viss riktning för att exempelvis förhindra översträckning. Detta kan vara aktuellt vid instabilitet efter gamla ligamentskador eller vid överrörlighet med symtom.
  • Ge bättre fäste av skydd och utrustning som används av idrottare.

Tejpning vid rehabilitering genom att:

  • Ge mekanisk stabilitet i en led (ska dock ej användas i den akuta inflammatoriska fasen med svullnad).
  • Optimera läkning av en skadad struktur då den inte belastas.
TejpningTejpning