Svensk klassisk Massage

Svensk klassisk Massage

Terapeutisk behandling


Den terapeutiska behandlingen innebär att ett specifikt problemområde behandlas med bl. a. massage och lämpliga töjnings- och avspänningstekniker. Vid första besöket är minimum 60 minuter då det krävs en grundligare undersökning av problemområdet.

Idrottsmassage


Vid idrottsmassage sker inriktningen oftast på de muskler som främst ansträngs i själva idrotten. I princip används samma grepp som inom den svenska klassiska massagen, dock ligger betoningen här mer på de djupgående greppen. Idrottsmassagen anpassas sedan beroende på vilket syfte idrottsutövaren har med massagen. Syftet kan till exempel vara att:

 • Värma upp och stimulera musklerna inför en tävling
 • Återhämta musklerna efter en tävling eller träning
 • Behandlande massage vid en mindre skada och dysfunktioner
 • Rehabiliterande massage vid större skador

Avslappningsmassage


Avslappningsmassage kan vara att föredra om man inte känner av några direkta besvär eller om man är mycket stressad och vill komma ner i varv.

Smärtlindrande massage


Vid smärtlindrande massage ligger betoningen på de mer avslappnande greppen. Massagen inriktas på hela kroppen och man stannar inte kvar och behandlar ett visst område under en längre tid. Syftet med massagen är att få en generell avslappning. Denna form av massage kan passa patienter med fibromyalgi eller andra långvariga smärtsyndrom.

BOKA TID

Snabbt och enkelt med Bokadirekt
Boka tid

Hur mycket kostar behandlingarna?

Se vår prislista

Frågor & svar

Muskulära spänningar kan bland annat orsakas av stress, dålig arbetsmiljö som monotont arbete eller dålig arbetsställning, ansträngningar i allmänhet eller av känslomässiga orsaker.
Orsaken till att muskler blir förkortade kan bland annat bero på:

 • Inaktivitet, d.v.s. för lite kroppsrörelse och muskelaktivitet
 • Felaktiga arbetsställningar som t ex långvariga statiska arbetspositioner
 • Kyla, drag eller blåst
 • En skada i muskeln
 • Psykiska besvär
 • Dålig smidighetsträning

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.
Massage är en manuell teknik för att, genom en kombination av tryck och töjning, bearbeta i huvudsak hud och muskelvävnad.
Det finns många fördelar med massage. Primärt löser massagen upp muskelspänningar som annars kan leda till stela muskler och leder, huvudvärk, besvär och smärtor i rörelseapparaten.
En massageterapeut har en längre utbildning och mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar, ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten.
Gemensamt för både massören och massageterapeuten är att de enbart jobbar med kroppens mjukdelsvävnader d.v.s. hud, bindväv och muskler.

Vad är PNF respektive PIR och när används dem?

PNF står för Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering och är en terapeutisk muskeltöjningsteknik. Tekniken är bland annat effektiv då musklerna är spända, förkortade och ger en inskränkt rörlighet i leden/lederna.

PIR står för Post Isometrisk Relaxation och är en terapeutisk muskelavspänningsteknik. Denna teknik är istället effektiv då musklerna är spända men inte förkortade, då rörligheten heller inte är inskränkt, och för att inaktivera triggerpunkter. Den är också att föredra (framför PNF) då man till exempel är överrörlig.

Gemensamt för de båda teknikerna är att de är mycket specifika behandlingsformer där varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig. De kan användas både som förebyggande och vid behandling av vissa tillstånd i rörelseapparaten.

Muskeltöjning är en teknik där terapeuten tillsammans med patienten varvar töjning, avslappning och kontraktion för att direkt påverka musklers spänning, elasticitet och rörelseförmåga.

 • Behandlingsform som påverkar både muskulaturen och nervsystemet
 • Har även positiv effekt vid muskelsmärta och muskelobalans
 • Upplevs ge ett mer långvarigt resultat
 • Är en effektivare behandlingsmetod än massage vid muskulära besvär, både vad gäller kostnadseffektivitet och resultatmässigt.

Första gången du kommer görs först en grundlig undersökning (av aktuellt problemområde), inklusive anamnes. Denna undersökning inkluderar rörelseanalys, muskelfunktionstester och töjningstester. Varför en grundlig undersökning görs är för patientens säkerhet och för att vi som terapeuter sedan ska kunna utvärdera effekten av behandlingen.
Därefter sker behandling med massage och olika terapeutiska töjnings- och avspänningstekniker.
Det finns tillstånd i kropppen då massage inte ska ges, bl. a. om du har:

 • Feber och infektioner
 • Svår benskörhet
 • Akuta skador
 • Färska frakturer
 • Inflammationer
 • Diskbråck
 • Graviditet (gäller första trimestern)

Det finns också tillstånd då man bör rådgöra med sin läkare innan behandling t.ex.:

 • Vid högt blodtryck (undre trycket är över 90)
 • Vid hjärt- och kärlsjukdomar
 • Medicinering av propplösande och blodförtunnande medel
 • Diabetes (typ 1)

Kom i tid, gärna några minuter innan för att du ska hinna varva ner.
Blir du förkyld eller sjuk, hör av dig snarast så bokar vi om din tid.
Uteblivet besök debiteras*

* avbokning ska göras senast dagen innan ditt besök, annars debiteras hela avgiften.

En del sjukdomar, skador och tillstånd kan påverkas negativt vid olika former av massagebehandlingar.
Är du osäker på om just du kan ta emot behandling, kontakta oss gärna eller rådfråga din läkare.

Då vi båda är astmatiker uppskattar vi om ni är sparsamma med parfym och övriga dofter när ni besöker oss.